Covıd-19 ve koah

aFRo

Üye
KOAH müzmin ve yenidenlayan öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı yakınmaları ile karakterize bir teneffüs yolu ve akciğer hastalığıdır. KOAH’ ın esas sebebi sigara içimidir. Covid-19 olaylarında KOAH beraberliği olağan populasyondan fazla bulunmamıştır. birebir vakitte epey Ağır KOAH olayları Covid-19′ a yakalandığında mevt riski yüksek olacaktır. Bu niçinle KOAH olayları hem aşılarını tamamlamalı, tıpkı vakitte izolasyon kurallarına daha fazlaca dikkat etmelidir.