Pulmoner fibrozis (akciğer katılaşması) nedir?

aFRo

Üye
PULMONER FİBROZİS niye OLUŞUR?
Pulmoner fibrozis, akciğer dokusunu tutan biroldukça farklı hastalık sebebi ile gelişebilir.
Sarkoidoz, romatizmal/otoimmün hastalıklar fibrozise niye olabilen özellikli hastalıklardır.
Ayrıyeten ilaçlar, ışınım tedavisi, mesleksel ya da çevresel ortamda birtakım biyolojik/kimyasal
unsurlar ya da tozlarla temas sık görülen başka fibrozis niçinleri içindedır. Fibrozise niçin
olacak rastgele bir hastalık ya da maruziyet yok ise bu durum sebebi bilinemeyen fibrozis
“idiyopatik pulmoner fibrozis” (İPF) olarak isimlendirilir. İPF daha fazlaca ileri yaşta görülen,
kendine has bir hastalıktır. Bilinmeyen niçinlerle akciğer dokusunda bir hasar başlamakta,
bu hasar bir ekip moleküler düzeneklerle fibrozise dönüşmekte ve sonuçta akciğer
dokusu katılaşmaktadır.
PULMONER FİBROZİS’İN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Pulmoner fibrozis çoklukla sinsi seyirli bir hastalıktır. Erken periyotta hiç bir belirti
vermeyebilir. Vakit ortasında kuru öksürük ve nefes darlığı başlar. Nefes darlığı evvel ağır
eforlarla ortaya çıkarken hastalık ilerledikçe günlük aktiviteler sırasında, son devirde ise
istirahat halinde bile vardır. Ayrıyeten çabuk yorulma, halsizlik, kilo kaybı ve el/ayak
parmaklarında çomaklaşma şikayetleri görülebilir.
PULMONER FİBROZİS NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Pulmoner fibrozis teşhisi için kapsamlı bir hastalık hikayesi alınması ve bedende ki tüm
sistemlerin detaylı muayenesi gerekir. daha sonrasında akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi,
teneffüs işlev testi üzere ileri incelemeler yapılır. Bilgisayarlı tomografi fibrozisi teşhiste
epey değerli rol oynar. sebebi bilinmeyen pulmoner fibrozis (İPF) teşhisi için öbür fibrozis
niçinlerin tamamı araştırılmalı ve ekarte edilmelidir. Romatizmal hastalıkları ekarte etmeye
yönelik kan tetkikleri yapılmalıdır. Bilgisayarlı tomografi bulguları İPF için tipik olmayan
hastalarda kesin teşhis için biyopsi alınması (bronkoskopi yoluyla ya da cerrahi teşebbüs ile)
gerekebilir.
PULMONER FİBROZİS NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Pulmoner fibrozis tedavisi altta yatan hastalığa/niçine yönelik yapılır. Bu hastalıkların
birçoklarında uzun periyodik kortizon tedavisi kullanılması gerekir. Fibrozis için özel bir niçin
bulunamamış ise, yani hastalık İPF ise, katılaşmayı engelleyici özel fibrozis ilaçları
kullanılabilir. Bu ilaçlar oluşmuş katılaşmayı düzeltmemekle birlikte, ilerleyici bir hastalık
olan İPF’nin ilerlemesine pürüz olur. Ayrıyeten öksürük başta olmak üzere mevcut şikayetleri
denetim altına almaya yardım eder. Hastalığın erken tanısı ve erken devirde tedaviye
başlanması büyük değer taşır. İlaç tedavisi haricinde yapılacaklar; sigaranın bırakılması, varsa
reflü istikametinden tedavi, akciğer rehabilitasyonu, teneffüs yetmezliği gelişmiş ise oksijen
tedavisi ve gerekli hastalarda akciğer nakli planlamasıdır.