Covıd-19 ve koah

aFRo

Üye
KOAH müzmin ve yinelayan öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı yakınmaları ile karakterize bir teneffüs yolu ve akciğer hastalığıdır. KOAH’ ın en önemli sebebi sigara içimidir. Covid-19 olaylarında KOAH beraberliği olağan populasyondan fazla bulunmamıştır. tıpkı vakitte hayli Ağır KOAH hadiseleri Covid-19′ a yakalandığında vefat riski yüksek olacaktır. Bu niçinle KOAH hadiseleri hem aşılarını tamamlamalı, tıpkı vakitte izolasyon kurallarına daha epeyce dikkat etmelidir.